Asema- ja ranta-asemakaavat
Sammalkallion asemakaava, Pyhtää

Sammalkallion asemakaava-alue sijaitsee keskustaajaman itäosassa Sammalmetsän pientaloalueen pohjoispuolella. Asemakaavan laatimisen tavoitteena oli laajentaa nykyistä pientaloasutusta pohjoiseen ja varata arvokkaat luontoalueet virkistykseen.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä toimistossamme laadittiin suunnittelualueelle myös maisemaselvitys.