Asema- ja ranta-asemakaavat
Rajavuoren asemakaava

Rajavuoren asemakaava-alue sijaitsee Heinlahden kylässä Mokrantien varressa valtatie 7: n eteläpuolella. Asemakaavan laatimisen tarkoituksena oli mahdollistaa Mokran Talvimaa-nimisen hankkeen toteuttaminen alueelle.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä toimistossamme laadittiin suunnittelualueelle myös maisemaselvitys.