Paula Lonka
maisema-arkkitehti MARK
s. 1977
Teknillinen korkeakoulu, maisema-arkkitehti 2005
Stuttgartin yliopiston arkkitehtiosasto, Erasmus vaihto-opinnot 2002-2003
Paula Lonka on työskennellyt MA-arkkitehdeilla vuodesta 2001