Marja Mikkola
maisema-arkkitehti MARK, SAFA
s. 1955

Teknillinen Korkeakoulu, arkkitehti 1985, pääaine maisemasuunnittelu

MA-arkkitehtien yhtiömies vuodesta 1989, maisemasuunnittelun vastaava
Marja Mikkola on työskennellyt maisema-arkkitehtina 1980-luvun alusta