Loviisa Luoma
maisema-arkkitehti yo
 
Aalto-yliopisto, maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma 2014-
Loviisa Luoma on työskennellyt MA-arkkitehdeilla vuodesta 2017