Kaisu Hynynen
maisema-arkkitehti MARK
s. 1971
Teknillinen korkeakoulu, maisema-arkkitehti 1998
YTK, yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutus 2005-2006
Kaisu Hynynen on työskennellyt MA-arkkitehdeilla vuodesta 1994