Elka Lupunen
maisema-arkkitehti yo
s. 1991
Aalto-yliopisto, maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma, 2013-
Elka Lupunen on työskennellyt MA-arkkitehdeilla vuodesta 2016