Eeva-Liisa Rautalahti
arkkitehti
s. 1949
arkkitehti, TKK 1981
Det Kongelige Danske Kunstakademie, Arkitektskolen 1986-88
Eeva-Liisa Rautalahti on työskennellyt MA-arkkitehdeilla 1991-1992 ja osa-aikaisena vuodesta 2002