Antti Karvonen
arkkitehti SAFA, SNIL, YKS - 314
s. 1943
arkkitehdin tutkinto, Teknillinen Korkeakoulu 1973
MA-arkkitehtien yhtiömies vuodesta 1989, yhdyskuntasuunnittelun vastaava
Työskennellyt yhdyskuntasuunnittelijana vuodesta 1974
Antti Karvonen on jäänyt eläkkeelle 2016